FAQ

1. Jak mi Ratingo pomůže v praxi? Zvedne mi návštěvnost a tržby?

Alfou a omegou v každém podnikání je nahlédnutí do mysli a chování klientů/hostů, abyste jim dali to, co opravdu chtějí, a vyvarovali se toho, co jim vadí. Jejich spokojenost se pak odrazí ve vyšší návštěvnosti a tržbách. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že zpětná vazba hostů/klientů je klíčová i pro velké obchodní řetězce, jako např. McDonalds, KFC, Moebelix, IKEA a podobně.

2. Proč bych měl za Ratingo platit? Vždyť ostatní platformy na zpětnou vazbu používáme zdarma!

Ratingo vám jako jediná služba poskytne možnost ptát se reálných hostů, přímo ve vaší restauraci, na otázky, které se týkají konkrétně vašeho podniku. Přímo ve vaší restauraci můžete zjistit to, co vás zajímá a vyhodnocovat odpovědi, tak jako to dělají například McDonalds, KFC, Moebelix, IKEA apod. Hostům dáváte možnost vyjádřit se anonymně a neveřejně. Ti tak nemusí hledat alternativní možnost k vyjádření na internetu. Službu hosté mohou využít hned a jen v restauraci. Služby jako Tripadvisor,Yelp, firemní profil na Google či profil na Facebooku jsou služby, které hosté využívají, protože doposud neměli jinou možnost. Veřejná hodnocení vašich hostů pak primárně slouží potenciálním hostům i jako jistý druh pozitivní nebo negativní reklamy. Jedno veřejné negativní hodnocení vás pak může posunout o mnoho příček níže v žebříčku hodnocení. Hledat zprávy na všech těchto místech je ale časově náročné a neefektivní. Hodnota těchto zpráv je také podstatně nižší, protože lidé neodpovídají na konkrétní vámi položené otázky. Není tak co vyhodnocovat. Ratingo je primárně nástroj pro majitele restaurací nebo jeho vedení. Nikoliv pro hosty samotné, jako u ostatních služeb. Ratingo také umí motivovat hosty ke zpětné vazbě formou výhry jednou za měsíc. V aplikaci hosté odpovídají na 4 otázky. Dvě otázky jsou základní (dotaz na jídlo a servis/obsluhu), třetí si můžete definovat sami a ptát se dle vašich individuálních potřeb. Čtvrtá otázka dá zpětnou vazbu nám. Ale i vám, jestli má cenu si platit naší službu a jestli si hosté této možnosti váží. K dispozici máte vlastní desktopovou i mobilní administraci.

3. Qerko, Tripadvisor, Yelp, firemní profil na Google, profil na Facebooku – v čem se lišíte, v čem jste lepší?

Qerko je aplikace, díky které může host zaplatit svůj lístek rovnou z telefonu bez potřeby číšníka. Jako výhodu uvádějí rychlost při placení a nastavený limit dýška pro personál. Personál tedy dělá míň práce a víc vydělává. Hezká služba, ale loupe si z každé vaší platby značnou část vašeho zisku. Ratingo na sebe svou podstatou vydělává, protože našeptává majiteli, co má dělat, aby jeho hosté byli spokojeni, doporučovali jeho podnik známým a opakovaně a trvale se vraceli. Tripadvisor/Yelp jsou služby, díky kterým může host veřejně okomentovat vaší restauraci. Tyto služby primárně neslouží restauraci, ale lidem, kteří přemýšlí nad výběrem restaurace v cizím městě. Nedávají vám možnost pokládat hostům otázky, které vás zajímají. A proto jsou zdarma. Tripadvisor/Yelp jsou tedy služby, díky kterým si hosté mezi sebou hodnotí restaurace. Je to jistý druh reklamy. Ratingo pro vás sbírá na jedno místo anonymní textové odpovědi na vaše otázky, které mají pro vaše podnikání konkrétní hodnotu. Není to reklama, nýbrž váš neveřejný rádce. Facebook je místo, kde mohou lidé veřejně sdílet své pocity z návštěvy vaší restaurace s ostatními lidmi. Mnohdy jsou pozitivní, ale jedna negativní zpráva přebije mnoho těch pozitivních. Co je ale důležité, hodnota těchto zpráv je pro majitele nízká. Protože nemůže vyhodnotit řešení na základě několika odpovědí na stejné téma tak, jako v Ratingu. Nemluvě o tom, že pokud má majitel sbírat informace, hodnotit je a odpovídat na ně na všech možných místech internetu, tak vlastně nebude dělat nic jiného. Ratingo pro vás sbírá na jedno místo anonymní textové odpovědi, které mají pro vaše podnikání konkrétní hodnotu. Přímo ve vaší restauraci dáte reálným hostům šanci neveřejně vyjádřit své pozitivní, ale i negativní pocity a postřehy. Již žádné praní špinavého prádla na veřejnosti.

4. Jsou aplikace jako Ratingo úspěšné? / Je tento typ zpětné vazby prověřený?

Ano, existují podobné úspěšné služby v zahraničí (např. Anglie, Ukrajina, Rusko…) Získávání zpětné vazby klientů je velkým trendem a nezbytností napříč různými obory. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že na zpětné vazbě hostů/klientů záleží i velkým obchodním řetězcům, jako např. McDonalds, KFC, Moebelix, IKEA apod. Je tedy na vás, zda chcete používat marketing jako ti nejúspěšnější.

5. Jak Ratingo funguje v praxi?

1 Host si po jídle jistě najde chvíli mezi placením k tomu, aby si přečetl vaší kartičku s žádostí o zpětnou vazbu a motivací vyhrát večeři pro dva. 2 Naskenuje si fotoaparátem telefonu QR kód a zodpoví 4 otázky. 3 A vloží svůj e-mail, pokud se chce účastnit soutěže. 4 Aplikace z telefonu beze stopy zmizí. 5 V průběhu 24h vám dojde jeho zpětná vazba. 6 Náš systém jednou měsíčně losuje výherce a informuje ho o výhře na e-mail. 7 S vygenerovaným heslem si během 3 měsíců přijde pro výhru. 8 Host bude e-mailem informován, že má nárok na dvě jídla dle vaší nabídky a nealkoholického pití např. v hodnotě 700 Kč (výši odměny si může stanovit restauratér sám), vše nad rámec si hosté platí.

6. Je to na nás moc drahé! Vyzkoušíme to za polovinu, nebo vůbec.

Ratingo není pro každého, a to, i kdyby bylo zdarma. Aby vám ale mohlo Ratingo dobře sloužit, je třeba ho řídit a neustále vylepšovat pro potřeby hostů i restaurace samotné. A s tím jsou spojené náklady. Stojíme si ale za tím, že se vám Ratingo jednoznačně vyplatí.

7. Můžeme to prvně na pár měsíců otestovat, jestli to funguje a až teprve pak se domluvíme na spolupráci a platbě?

Ano. Požádejte nás o vaše obrendované kartičky na míru. Jednorázová cena výroby obrandované karty a stojánku je 1050 Kč bez DPH, přičemž vám dodáme výrobky pro 20 stolů. Služba samotná pak bude na 2 měsíce zdarma.

8. Taková věc se nehodí do naší restaurace.

Hostům díky naší službě dáte jasně najevo, že vám na jejich názoru opravdu záleží. Je to vaše vizitka s logem restaurace a podpisem majitele nebo vedoucího restaurace. Vizitka má parametry kreditní karty z plastu (8,6 cm x 5,4 cm). Nelze ji tedy srovnávat s papírovými reklamními předměty na limonádu nebo pivo. Vizitku můžete případně přinést s jídelním menu a upozornit hosty na možnost vyjádřit se majiteli. A při placení může personál kartu opět ze stolu stáhnout. Budeme vděční, pokud nám dáte dobrý námět ke zlepšení a rádi vás odměníme.

9. Přece tam budou ty stejné/podobné (dobré i špatné) recenze, co máme na jiných serverech.

Hosté se vyjadřují na jiných serverech, protože jste jim doposud nedali rychlou a chytrou možnost vyjádřit se přímo vám. Nehoňte zpětné vazby na několika místech a neztrácejte svůj čas a glanc veřejně. Vždyť jedna špatná veřejná recenze přebije mnoho těch pozitivních. Recenze od hostů budou díky konkrétním otázkám jiné a plnohodnotné, oproti nicneříkajícím výkřikům na sociálních sítích. Pokud se vám zpětné vazby od hostů budou v tématu opakovat, budete vědět, že je třeba se k tomu postavit. V praxi to pak bývá tak, že pokud host sebere odvahu a vyjádří svůj názor, riskuje nepříjemnou konfrontaci. Případně si vedení řekne, ať jde jinam, když není spokojený, a že je to jistě jen jeho ojedinělý názor. Opak je ale mnohdy pravdou. Pokud budete dobře pracovat s interní zpětnou vazbou od hostů, bude se zlepšovat i veřejná zpětná vazba od hostů na veřejných platformách.

10. Na naše stoly nikdy nic nedáváme, nemáte nějakou jinou alternativu?

Pokud na stolech nechcete vidět ani svou vizitku s brandem a jmenem majitele nebo provozního, tak se nic neděje. V takovém případě, doporučujeme přinést kartičku s jídelním menu a upozornit hosty na možnost vyjádřit se majiteli. A při placení může personál kartu opět ze stolu stáhnout. Pokud nám ale dáte dobrý námět ke zlepšení, rádi vás odměníme.

11. Nepřejeme si našim hostům dávat výhru, tedy ani večeři zdarma pro dva.

Motivovat hosty k akci je opravdu důležité, a to ze dvou důvodů: 1. Pokud po někom něco žádáte, měli byste ho motivovat odměnou. 2. Pokud host použije Ratingo, personál si není jistý, zda si host postěžoval nebo se jen chce zúčastnit soutěže o výhru. Důvod užití Ratinga tedy zůstane personálu anonymní. Navrhněte, prosím, alternativní motivaci hosta. Rádi vám vyjdeme vstříc, pokud to bude možné.

12. Myslíme si, že ty vaše vizitky budou hosté na stolech bohužel brát.

Ano, je to možné. Ocenili bychom, kdyby personál tomuto nešvaru věnoval vteřinu svého času při placení. Vám se také asi nelíbí, když vám hosté zabaví solničku nebo příbor 🙂 Proto vybavíme vaší restauraci vyšším počtem kartiček a stojánků, ať jich máte dostatek i do zásoby.

13. Bude to fungovat? Kolik nám přibližně přijde recenzí za měsíc?

Pokud nejste malá hospůdka na vesnici a kartičky budou opravdu na stolech, tak to určitě fungovat bude. Množství zpětné vazby je pak individuální. Nečekejte ale stovky odpovědí měsíčně. K tomu Ratingo není určené a není to vaším cílem. Nejspíš byste tak velké množství zpráv ani nechtěli číst. Odpovídat na vaše otázky budou pouze hosté, kteří mají v danou chvíli velkou pozitivní nebo negativní emoci. Nebo jen chtějí vyhrát večeři pro dva.

14. Co když to naši hosté nebudou Ratingo vůbec používat?

Je na vašem zvážení, jací hosté se k vám chodí stravovat a jestli by měli potřebu a motivaci Ratingo používat. Pokud provozujete bufet, nálevnu nebo restauraci na malé vesnici, Ratingo jistě plnohodnotně zastane soused Radim. 🙂 Ratingo je vhodné pro restaurace střední a vyšší úrovně s vyšším objemem hostů.

15. Proč je to anonymně? To se mi nelíbí – nikdo to tak nedělá! Mohu nebo nemohu odpovědět konkrétnímu hostu na jeho zpětnou vazbu?

K aktivní komunikaci Ratingo není určené. Aby celá myšlenka fungovala, je prioritou anonymita hosta. Málokterý restauratér si také přeje aktivně komunikovat a má na to čas. Spojením hosta s majitelem by majiteli vznikl závazek odepisovat. Ale ne každému hostovi se lze zavděčit. Vaší odpovědí by měla být změna k lepšímu, pokud se vám bude některá výtka opakovat.

16. Co vše ode mě (jako od majitele, restauratéra, provozního) budete potřebovat?

1. Je třeba vybrat si vámi preferovaný tarif na našich stránkách v sekci ceník (objednat). 2. Objednat si vizitky. Počet by měl odpovídat počtu vašich stolů + 5 navíc do zásoby. Pokud budete chtít mít kartičky trvale na stole, pak také objednat stejný počet dřevěných stojánků v barvě, kterou preferujete (světlá či tmavá). 3. Pošlete nám logo a jméno, které uvedeme na kartičce a v aplikaci. 4. Do 14 dnů obdržíte vše objednané na uvedenou adresu. 5. Po objednání obdržíte na e-mail přístup do vaší administrace, kde si navolíte předdefinované otázky nebo si napíšete otázky vlastní a vyplníte druh výhry pro hosty. 6. A pak už stačí jen informovat personál, co je Ratingo a k čemu slouží. Pokud vizitky nebudete chtít trvale na stolech, je třeba vysvětlit personálu, že mají kartičky přinést na stůl s jídelním menu a stáhnout vizitku při placení. 7. A TO JE VŠE.

17. Kdy mi přijde do administrace samotná recenze?

Anonymita je základ Ratinga. Proto vám zpětná vazba přijde v náhodném čase po 24 hodinách od napsání. Cílem není poznat konkrétního zákazníka, ani se mu omlouvat a nabízet úplatky. Cílem Ratinga je, abyste mohli aktivně reagovat na relevantní potřeby hostů a zlepšovat vaše služby v pohostinství. Vždyť spokojený host je tou nejlepší reklamou. Pokud by host vyžadoval řešit situaci na místě, udělá to postaru – ztropí scénu.

18. Co z toho budu, kromě samotné recenze, mít? Je ještě nějaká přidaná hodnota - fotka, sběr mailů, tel. číslo, apod… ?

Ratingo je nástroj pro sbírání odpovědí na vaše otázky. Bylo ale vytvořené především pro vaše hosty. Protože pokud jej nebudou používat, tak nemá smysl. Proto musí být Ratingo pro hosty jednoduché, rychlé a transparentní. Sběr jakýchkoliv jiných dat by podkopával celkovou použitelnost a následný efekt Ratinga.

19. Kolik to vše přesně stojí?

1. Služba Ratingo je na 2 měsíce zdarma + jednorázová platba na výrobu obrandované karty a stojánek 1 050 Kč bez DPH / 20 stolů. 2. Služba Ratingo vyjde na 36 Kč denně, což je 1 095 Kč bez DPH při měsíční platbě. 3. Služba Ratingo vyjde na 25 Kč denně, což je 760 Kč bez DPH při roční platbě.

20. Je to jen v češtině nebo i v jiných jazycích?

Zatím je služba pouze v češtině, ale máme v plánu přidat další jazyky.

21. Kolik restaurací tuto aplikaci již používá?

Ve světě už podobnou aplikaci používá mnoho restauratérů. V ČR s tímto trendem teprve začínáme. Získávání zpětné vazby klientů je však velkým trendem a nezbytností napříč různými obory. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že na zpětné vazbě hostů/klientů záleží i velkým obchodním řetězcům, jako např. McDonalds, KFC, Moebelix, IKEA apod. Je tedy na vás, zda chcete používat marketing, jako ti nejúspěšnější.

22. Můžeme tam zadat i nějaké naše další otázky?

Ve svém účtu si můžete vybrat z námi předdefinovaných 25 otázek nebo si můžete napsat jakoukoliv vlastní otázku a ptát se hostů na cokoliv, co vás zajímá.

23. Jak to přesně funguje? Recenzi nám může host poslat přímo v podniku? Potom už to nefunguje?

Host si QR kód načte v restauraci před placením. Pokud nedá recenzi hned, jednorázová aplikace mu z telefonu zmizí.

24. Nezaujal mě design kartičky. Máte i jiné varianty?

Ano, můžeme vám vyjít vstříc, pokud si objednáte roční balíček služby Ratingo.

25. My přece víme, co si naši hosté myslí – je to stále dokola nebo nám to řeknou přímo v podniku!

Ano, pokud například slečna Jana točí podmíru, tak vám to štamgasti řeknou. Cílem je ale přitahovat nové zákazníky a zvýšit tržby. Pokud máte odvahu podívat se celé pravdě do očí a opravdu chcete něco změnit k lepšímu, pak je tu Ratingo. Ptejte se hostů na to, co opravdů chtějí, co jim vadí nebo co se jim líbí a proč se rádi vracejí. Ptát se můžete také na konkurenci. Ratingo ale samozřejmě není pro všechny a je na každém restauratérovi, aby zvážil použití naší služby. Obecně lze říct, že služba je vhodná pro střední a vyšší proud restaurací.

26. Jde toho přece lehce zneužít – někdo si vyfotí QR restaurace, ‘‘hodí‘‘ to na Facebook a pak tam může každý z domu posílat recenzí, kolik chce a kdy chce!

Ratingo slouží hostům pouze pro zpětnou vazbu v restauraci. Pokud ale ve své administraci zaznamenáte abnormální aktivitu, kontaktujte naší podporu. Pro daný měsíc nebude výhra večeře pro dva aktivní. Pro účast v soutěži lze využít jeden e-mail maximálně 2x v měsíci, na což dohlíží náš systém.

27. Rádi to využijeme jen na pár měsíců, pak už to nebudeme potřebovat

Doporučujeme zjišťovat zpětnou vazbu od hostů pravidelně, ve všech sezónách a obdobích po celý rok. Prostě pořád. Zjistit, jak jste na tom teď a pak už ne, je jako jít na zdravotní prohlídku v mládí a pak už není potřeba. To je krátkozraké. Ani dnes velmi úspěšné podniky nemusí být zdaleka tak úspěšné za rok, za dva. A to je fakt. Jak se říká: neusnout na vavřínech.

28. Jak bude fungovat a vypadat administrace aplikace na PC? Nebo bude i na mobilu? Budeme mít statistiky a podobně?

Administraci máme desktopovou i mobilní. Nastavení administrace doporučujeme na PC, kontrola zpětné vazby je pak ideální v obou případech. Naše služby Ratingo neustále vylepšujeme pro co největší spokojenost restauratérů i hostů. Vytvoření statistik a případné další funkce vyhodnocujeme na základě zpětné vazby.

29. Dáte nám nějakou množstevní slevu, když Ratingo budeme chtít mít v obou našich podnicích?

Ano, kontaktujte nás.

30. Moc nás nezaujaly vaše předdefinované otázky – můžeme je změnit?

Ve svém účtu si můžete vybrat z námi předdefinovaných 25 otázek nebo si můžete napsat jakoukoliv vlastní otázku a ptát se hostů na cokoliv, co vás zajímá. Pokud byste rádi upravili první dvě fixní otázky, kontaktujte nás. Zhodnotíme vaší zpětnou vazbu. Děkujeme.

31. Máme na stolech již Qerko.

Jsme rádi, že jdete s dobou a dáváte prostor technologiím. Qerko je platební systém, který šetří čas personálu. Ratingo našeptává majiteli, co má dělat, aby byli jeho hosté spokojeni, doporučovali jeho podnik známým a opakovaně se vraceli. Ale co když máme společného klienta a sejdeme se s Qerkem u vás na stole? Obě technologie vám budou prospěšné, ale každá má jiný účel. Je tedy pouze na vás, zda poskytnete svým hostům ty nejlepší technologie pospolu na vašich stolech a nebudete se bránit čím dál chytřejšímu světu kolem nás. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že interní zpětná vazba hostů/klientů je klíčová i pro velké obchodní řetězce, jako např. McDonalds, KFC, Moebelix, IKEA a podobně.

32. Platíme si již službu mystery shoppera, tak proč si platiot ještě službu Ratingo?

Protože obdržíte minimálně 365 zpětných vazeb od vašich opravdových hostů, oproti jedné. Hosté také ocení, že si vážíte jejich názoru. Dáváte jim totiž jasně najevo, jak jsou pro vás důležití.

Smart Online s.r.o.

Březenecká 4750 Chomutov 43004, CZ

IČO: 07522690
DIČ: CZ07522690

Kontakt: 
info@ratingo.io 
Tel: +420 775 616 047

Sledujte nás na sociálních sítích: